Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 01 oktober 2010.

AANGENAAM!
Wie zijn wij?
Cees Nagelkerke
(architect) – Eddy Terstall (filmregisseur) –
John Jansen Van Galen (journalist/schrijver) - Henny Cruyff (ondernemer)
Zie Google voor persoonlijke CV’s.Eddy Terstall en Henny Cruyff zijn geboren Jordanees, alle vier zijn  tientallen jaren wonend en werkend in de Jordaan.
Wat willen wij?
Wij willen persé geen politieke partij worden maar sturing geven aan datgene wat de Jordaan behoeft en, gezien onze persoonlijke achtergrond, bescheiden mogen pretenderen dat we (meestal) weten waarover we praten.
Wat doen wij?
Dynamiek, visie en tijdsdruk uitoefenen ter realisatie van prioriteiten binnen de Jordaan. Een flink aantal zaken zullen we onder de aandacht van de Jordaan-bewoners & ondernemers, via de digitale (website) mogelijkheden en de media, uw mening vragen en ter stemming brengen. We weten dan snel wat U wilt!
Wat vertellen wij?
Milieu problemen oplossen. Sterk vervuilde grond onder Groen en Appeltjesmarkt. Oorzaak: stond vele jaren geleden een Gasfabriek, rapport uit 2003 meldt een ernstige vervuiling en heeft onder de Singelgracht door hoogwaarschijnlijk al de Nassaukade bereikt. Wij willen rapporten en verantwoording van de verantwoordelijke wethouder!Bussen zijn grootvervuilers, waarom geen schone bootbussen via de watergangen. Deelraad Oud-West heeft de contracten al getekend! Waar blijft Centrum?Visie in samenwerken met aangrenzende deelraden om een nieuw centrum te realiseren aan de buitenkant van de binnenkant.  Voorkom dat de Jordaan een slaapbuurt wordt. Wie landelijke rust zoekt  moet niet in de Jordaan gaan wonen. Auto’s – de grootste vervuilers zijn de bewoners. Dagen, weken, ja zelfs 1 auto staat half verroest al jaren ELF (11) maanden per jaar op de Elandsgracht t.o. nr. 134 !!!   Zie foto. Zet al die koekblikken ondergronds. Niemand zet een trap of strijkplank in de huiskamer maar in een kast.
Wat renoveren wij?
De overheid dient meer te luisteren naar de wensen van de bewoners & ondernemers. Verreweg de meeste initiatieven zijn burgerinitiatieven waarbij de overheid de winnaar is door haar hand op te houden. Buurtvergaderingen, inspraak heeft nauwelijks impact. Wordt niemand meer warm van. Mensen hebben ’s avonds wel wat anders te doen.Wij stellen vast dat een zeer kleine groep mensen raadsbesluiten doen accorderen voor bijna 20.000 Jordaanbewoners & ondernemers. Moet en kan anders.
Wat zoeken wij?
Wij zijn nu met z’n vieren en zoeken naar max. zes verschillend, gespecialiseerde mensen ter completering van onze stuurgroep. Moeten wel wonen en/of werken in de Jordaan.

voor contact of info :
info@stuurgroepjordaan.nl

Een ander onderwerp, maar heel belangrijk, ga naar: GIFBELT APPELTJESMARKT

vóór en dóór Jordaanbewoners & ondernemers

ELANDSGRACHT NOVEMBER 2007

Deze auto staat al jaren 11 maanden per jaar op de kop van de Elandsgracht.
Zie ook - onkruid om de auto heen - fietsen - graffiti - vuil- enz.
WE HEBBEN DE STUURGROEP JORDAAN NIET VOOR DE LOL OPGERICHT!

.












.

Attentie!

Wij melden dat de naam Cruyff door de sportzaak Smit(Cruyff) ten onrechte en zonder toestemming wordt misbruikt en wij geen enkele verantwoording in deze en andere voorkomende gevallen hebben. Juridische acties zijn en zullen worden gestart.